Αρχική Σελίδα - Home Page      
  Angelus Novus | Πρός Π.Ο.Δ. Καλαμαριάς |  
 
  Angelus Novus
  Θέατρο ΌΡΑ
  Παραστάσεις
  Κουκλοθέατρο
  Θεατρικά Βραδινά
  Τρέχουσα Περίοδος
  Στούντιο Κοιτώνες
  Η Επιλογή του Χώρου
  H Διαμόρφωση του Χώρου
  Ο Πολιτισμός ενός Πολ. Οργανισμού
  Πρός Π.Ο.Δ. Καλαμαριάς
  Δωρεάν είσοδος
  Συνέντευξη για τους Κοιτώνες
  Παραστάσεις που φιλοξενήσαμε
  Περί Θεάτρου
  Επικοινωνία
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ προς τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

[κατατεθειμένες και πρωτοκολλημένες, ως είθισται, αλλά σε καμιά δεν δόθηκε επίσημη γραπτή απάντηση]ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, Θεσσαλονίκη, 01-07-2002

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, Θεσσαλονίκη, 28/08/03

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, Θεσσαλονίκη, 04/05/2004

Προς τον ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου 2006

Προς τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου 2006

 

 
 
  design & support by Design & Support by ITIS - Visit our website   Επικοινωνία | Αρχική