Αρχική Σελίδα - Home Page      
  Angelus Novus | Φαύστα ή Η Απολεσθείς Κόρη |  
 
  Angelus Novus
  Θέατρο ΌΡΑ
  Παραστάσεις
  Φαύστα ή Η Απολεσθείς Κόρη
  Ένα κάρο παραμύθια
  Preparadise Sorry Now
  Οράτιος και Mauser
  Η Φόνισσα
  Ο Μαύρος Πρίγκιπας
  Τρικυμία
  Στα Άκρα
  Scabrio 2
  Ηρακλείδαι
  Όπως Σας Αρέσει
  Ο Θάνατος του Τενταζίλ
  Πώς να πω
  Ικέτιδες
  Είστε όλοι σας καθάρματα
  Το Συσσίτιο
  Insenso
  Η Σονάτα των φαντασμάτων
  Κάτω από το Γαλατόδασος
  Κουκλοθέατρο
  Θεατρικά Βραδινά
  Τρέχουσα Περίοδος
  Στούντιο Κοιτώνες
  Περί Θεάτρου
  Επικοινωνία
 

Επιστροφή

Το Έργο

Το περίεργον του έργου έγκειται εις την παντελή απουσίαν θέσεως εκ της υποθέσεως, ήτις περιληπτικώς έχει ως εξής : γονεύς τις εις θάλασσαν ψαρεύων απώλεσε την κόρην του καταβροχθισθείς υπό κήτους θαλασσίου. Άκαρποι αποδεικνύονται άπασαι αι έρευναι των περίλυπων γονέων εις παραλίαν Φαλήρου, έναντι του σημείου όπου εδόθη η ιστορική μάχη καθ’ ην ο γενναίος Καραϊσκάκης έπεσεν ηρωικώς. Ο καιρός περάσας και ο πανδαμάτωρ χρόνος και όπως μας πληροφορεί υπηρέτρια τις, ο πατήρ βγαίνει πάλι ν’ αλιεύσει και εκ του αλιεύματος επιστρέφει φέρων υπερμεγέθη ιχθύν εις την γαστέρα του οποίου ανευρίσκεται, κατόπιν βιαίας τομής, το απολεσθείς κοριτσάκι. Πλην όμως, λόγω ιχθυίσιας οσμής και εις στιγμήν απουσίας των γονέων, γάτοι ρίπτονται επί του κοριτσακίου και το τρώγουν ολοσχερώς. Ο καιρός περάσας και ο πανδαμάτωρ χρόνος, επίσκεψις γειτόνων λαμβάνει χώραν εις την βαρυπενθούσαν οικίαν, μετά του τέκνου των, το οποίον και αυτό είχεν απολεσθεί και είχεν ανευρεθεί εις ένα άλλο ψάρι, ίνα το νυμφεύσουν μετά της απολεσθείς κόρης. Πλην όμως, δυστυχώς, τούτο μη ον εφικτόν, περίλυποι αναχωρούν εκ της οικίας.

Η Σκηνοθεσία | Η Ταυτότητα της Παράστασης | Κριτικές

Επιστροφή

 

 
 
  design & support by Design & Support by ITIS - Visit our website   Επικοινωνία | Αρχική